Loading....

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin olumlu etkisini,

ona en çok ihtiyaç duyanların yaşamlarında en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz.

NE YAPIYORUZ?

İnsanların hiçbir engel ve engellemeyle karşılaşmadan bilgiye eşit olarak ulaştığı ve bu bilgiyi dijital iletişim teknolojileri yoluyla bireysel ve toplumsal zenginliğe dönüştürebildiği bir toplum hayal ediyoruz. Bu topluma ulaşmak için, dijital kapsama ve dijital yetkinliği arttıracak dijital güçlendirme çalışmalarıyla, insanların, sosyal ve ekonomik alanda güçlenmelerine yardımcı olmak için bir araya geldik. Aramızda dijital iletişim ve bilişim uzmanları, eğitimciler, sosyal girişimciler, medya profesyonelleri, öğrenciler, sivil toplum ve kamu çalışanları var.

ANAHTAR KAVRAMLAR

Dijital Gelişim (IT4DEV)

Dijital gelişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT), sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi sağlamak için özellikle dezavantajlı kesimlerin güçlendirilmesine yönelik olarak kullanılmasını ifade eder.

Dijital Kapsama

Dijital kapsama, gelir, yaş, cinsiyet, iş durumu ya da yetkinlik düzeyinden bağımsız olarak her bireyin, topluma etkin katılımı için destek sağlayacak teknoloji altyapısına, dijital araç ve aygıtlara ulaşmasıdır. 

Dijital Yetkinlik

Dijital yetkinlik, birey, topluluk ve organizasyonların, bilgi iletişim teknolojileriyle bütünleşme kapasitesi ve toplumun nihai fayda sağlaması adına yaptığı çalışmaların etkinliğini ve verimini artırmasıdır.

Dijital Güçlendirme

Dijital kapsamanın ve dijital yetkinliğin gerekliliğini ve faydalarını ortaya koyma ve  savunma yoluyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminin başta karar vericiler olmak üzere tüm bireylerler tarafından anlaşılması için çalışmalar yapmaktır.

Dijital Okuryazarlık

Dijital okur-yazarlık kavramı, internete bağlı dijital cihazları güvenli bir şekilde kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi analiz etme, üretme ve paylaşma yetkinliklerini,  bireysel ve toplumsal fayda yönünde kullanma becerileri ile birlikte ele alır.

Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme, bir işi, süreci, ürünü ya da hizmeti dijital araçlar kullanarak verimli hâle getirmektir. Dijital dönüşüm ise dijitalleşmenin getirdiği kültürel süreçlere ayak uydurmak ve dijitalleşmenin olumlu sonuçlarını ortaya çıkarmaktır. 

İNTERNET ve TÜRKİYE

Türkiye nüfusunun %70’i interneti yoğun olarak kullanıyor.  İnternet kullanıcıları günün ortalama 7 saatini internette geçiriyor. Ancak interneti güvenli ve faydalı kullanabilmek için gerekli olan dijital okuryazarlık düzeyi Türkiye’de oldukça düşük. Kullanıcıların %25’inin dijital okuryazar olduğunu söyleyebiliyoruz. Aradaki bu uçurumun Türkiye’ye ekonomik, sosyal ve kültürel maliyeti oldukça yüksek.

Türkiye’de internet kullanıcılarının ve  dijital okuryazar olanların nüfusa oranları:

internet kullanıcısı 75%
dijital okuryazar 28%

ÇALIŞMA ALANLARI

Dijital teknolojiler toplumun her alanına nüfuz ederek toplumsal ve ekonomik ilişkileri dönüştürüyor. Bu dönüşümün verimli, ilerici ve olumlu olabilmesi toplumdaki her bireyin dijital teknolojileri kullanabilme becerileri ile ilişkili. Bu anlamda, eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset gibi toplumun temel alanlarında dijital güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımız online eğitim platformları oluşturmaktan yüz yüze eğitim ve seminerlere; toplumdaki dezavantajlı grupları dijital alanda güçlendirmeye yönelik çeşitli projelere uzanıyor. 

Dijital Vatandaşlık

Dijital Ekonomi

Dijital Kültür

Dijital Demokrasi

Dijital Eğitim

Daha iyi bir dijital toplumda yaşamak ister misiniz?

Toplumumuzun dijital gücünü arttırmak için çalışmalarmıza destek olun.

SON YAZILAR

Sosyal Medya Yasa Tasarısı Tartışılmalıdır!

Gündemde olan Sosyal Medya Yasa Tasarısı’nın mevcut haliyle yasalaşmasından kaygı duyuyoruz. Yasanın ilgili tüm taraflarca tartışılması ve kısıtlama değil güçlendirme temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. İnternet gibi gayri-merkezi ve kullanıcı içerikleri ile gelişen bir ortamın, geleneksel iletişim araçlarının kontrol mekanizmaları ile düzenlenmesinin öngörülebilir ve öngörülemez birçok olumsuz sonuç doğuracağını düşünüyoruz.  Sosyal medya tasarısının bu haliyle […]

Türkiye’de Son 10 Yılda Sosyal Medya Kullanıcı Sayıları

Son 10 yılda Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Bugün Türkiye’deki internet kullanıcılarının %95’i bir sosyal medya platformuna üye. Düzenli olarak haftada birden fazla kez sosyal medya sitesine giriş yapan aktif kullanıcı oranı %67. Günde ortalama olarak sosyal medyada geçirilen zaman ise 2 saat 46 dakika. Türkiye nüfustan bağımsız olarak sosyal medyayı en […]

Açık Erişimden Dijital Ortak Kaynaklara

Açık platformları daha fazla özgürlük ve yenilikle eş anlamlı görmeye alışığız. Ancak, Google, Facebook ve diğer teknoloji devletinin yükselişiyle gördüğümüz gibi, büyük şirketlerin domine ettiği açık platformlar yalnızca piyasa normlarının ve değer çıkarıcı iş modellerinin sınırları içinde “ücretsiz”dir. Evet, açık platformlar hiçbir (parasal) maliyet talep etmeksizin kullanıcılara birçok değerli hizmet sunar. Ancak, bir mal veya […]

Back To Top