Loading....

PLATFORM

KOOPERATİFÇİLİĞİ

GELECEĞİN İŞLETME MODELİ 200 YAŞINDA!

Platform Kooperatifçiliği İnisiyatifi, ülkemizde platform kooperatifçiliğini tanıtmak, savunmak ve Türkiye ekonomisine özgü platform kooperatifi modelleri üzerinde çalışmak amacıyla oluşturuldu. Uluslararası Platform Kooperatifçiliği Hareketini takip eden İnisiyatif, yurt dışında platform kooperatifçiliği ile ilgili yapılan çalışmaları, iyi örnekleri ve gelişmeleri Türkiye’deki girişimcilere, kooperatifçilere, kamu ve sivil toplum çalışanlarına aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye’de platform kooperatifçiliğinin desteklenmesi için sivil toplum ve kamuda lobicilik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Platform kooperatiflerinin kurulmasını kolaylaştıracak bir kuluçka merkezi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz.

Platform kooperatifçiliği küresel kalkınmayı savunan bir harekettir.

Bu hareketin savunucuları, teknolojinin tüm sosyal sorunların cevabı olduğunu iddia eden tekno-çözümcü bakış açısına itiraz etmektedirler. Küresel müştereklerin inşası, yerel ekonomik oluşumların desteklenmesi ve sosyal adaletin yanı sıra ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğin teşvik edilmesini istemektedirler. Platform kooperatifçiliği, adil çalışma koşullarına saygılı olarak daha çeşitlendirilmiş bir dijital çalışma ortamı oluşturmak amacıyla çalışıyor. Demokratik kontrol verilen işçiler, çalışanlar, müşteriler, kullanıcılar veya diğer kilit paydaşlar, şirketler ve girişimlerden oluşan platform kooperatifleri, adil, sosyal bir kalkınmayı teşvik etmeyi, geliştirmeyi ve sürdürmeyi amaçlar. Aşağıdaki organizasyonlar Platform Kooperatifçilik Hareketine liderlik eden konsorsiumda yer almaktadır.

PLATFORM KOOPERATİFÇİLİĞİ AĞI

5 Soruda Platform Kooperatif Girişimciliği

Platform kooperatifçiliği dijital platform ekonomisi ile kooperatifçilik iş modelinin bir birleşimi. Dünyada henüz yeni bir kavram olmasına rağmen son 5 yılda bu alanda birçok başarılı girişim örneği ortaya çıktı. Özellikle dijital ekonominin ve kooperatifçiliğin gelişmiş olduğu ABD, İngiltere, Kanada, Almanya gibi ülkelerde platform kooperatifleri yenilikçi bir startup modeli olarak gündemde.

0
Ziyaretçi
0
Erişim
0
Erişim
0
Kişi

ETKİNLİKLER

Back To Top