Loading....

Hakkımızda

Bilgi ve iletişim teknolojileri herkes için ulaşılabilir olmalıdır.

Ne İstiyoruz?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireylerin ve toplulukların hayatını olumlu yönde değiştirebilme gücüne inanıyoruz. Dijital teknolojiler  modern toplumun dokusuna işlemiştir ve onun etkin kullanımının getireceği yararlardan toplumun her bireyi faydalanabilmelidir. Bireylerin ve toplulukların dijital yetkinliklerini arttırmak, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirme potansiyellerini de arttırmaktır.

Misyonumuz, Dijital kapsama ve dijital yetkinliği arttıracak dijital güçlendirme çalışmalarıyla, insanların, sosyal ve ekonomik alanda güçlenmelerine destek olmaktır.

Vizyonumuz, İnsanların hiçbir engel ve engellemeyle karşılaşmadan bilgiye eşit olarak ulaştığı ve  bu bilgiyi dijital medya ve bilgi iletişim teknolojileri yoluyla bireysel ve toplumsal zenginliğe dönüştürebildiği bir toplumdur.

 

Hedeflerimiz

  1. Bireyleri ve organizasyonları bilgi  ve iletişim teknolojilerini kendi yararları için kullanmaya teşvik  etmek.
  2. Bireylerin ve organizasyonların daha üretken olabilmek için, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmanın fayda ve gerekliliğinin farkında ve bilincinde olmalarını sağlamak.
  3. Dilin gerekliliklerine ve kültürel özelliklere dayalı dijital içeriğin daha geniş bir alana yayıldığına, daha çok insan tarafından kullanıldığına, tanıtımına, erişilebilirliğine ve finansal olarak ulaşılabilir olmasına tanıklık ve aracılık etmek.
  4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında kullanılması ile nitelikli içerik üretim ve dağıtım ağını geliştirmektir. İçerik herhangi bir bilgi iletişimi teknolojisinin kullanımının en temel bileşenini oluşturur. Teknoloji geliştikçe nitelikli  içerik de gelişecektir; uzun vadede ve nihayetinde asıl önemli olan da budur.
  5. Dünya bilgi toplumu içinde bilgi zengini bir ülke olarak yer almak için katkı sağlamak.
  6. Ülkemizde adaletsizlik ve eşitsizlik üreten içerik, bilgi, farkındalık ve teknoloji konularındaki boşlukları çeşitli müdahale ve projelerle doldurmak.
  7. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yapılan yasal düzenlemeleri takip etmek, uygulamaları izlemek ve evrensel hak ve özgürlükler çerçevesinde müdahalede bulunmak. 
  8. Bireyler, topluluklar ve organizasyonlar arasında bilgi alışverişine ket vurabilecek bariyerlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. 
  9. Bilginin dağıtımı ve yayılımının, bilgiye ana dilde de ulaşılabilir kılmak dâhil, mümkün olan her türlü yol ve yöntemle kolaylaştırmak..
  10. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin olumlu etkisini ona  en çok ihtiyaç duyanların yaşamlarında en üst düzeye çıkarmak.

Çalışma Konularımız

Dijital Okuryazarlık

Dijital Eğitim

Dijital Ekonomi

Dijital Kültür

Dijital Demokrasi

Dijital Güvenlik

Ekibimiz

Özgür Kurtuluş

Dijital İletişim

Özgür Mehmet Kütküt

Dijital İletişim

Çağlar Yenilmez

Sivil Toplum

Meliha Coşkun Yıldar

Kültür ve Medya

Öyküm Bağcı

Sivil Toplum

Bakış Kutlu

Eğitim

Özgür Fırat Yumuşak

Dijital İletişim

Çalışmalarımızın bir parçası olmak ister misiniz?

DAHA İYİ BİR DİJİTAL TOPLUM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM!
Back To Top