Loading....

Dijital Okuryazarlık Projesi

Yeni medyanın diğer mecralarla birlikte kullanımı konusunda ufak bir araştırma yaparken, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın makalesiyle karşılaştım:

“Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği” Genel olarak kütüphanelerin geleceğini dijital kullanıcıların bilgi gereksinimlerini çağa uygun bir biçimde sağlayıp sağlayamadığıyla ilişkilendiren Tonta, sosyal medya ile yetişen “ağ kuşağı” veya “dijital yerliler” diye adlandırdığı yeni jenerasyonun dijital dünyaya ayak uyduramayan kütüphaneleri “modası geçmiş” kuruluşlar olarak göreceğini söylüyor. Ve de bu çalışmasında temel olarak Web2.0 gibi yeni teknolojilerin kütüphaneler üzerindeki etkisini tartışıyor.

Paylaşmak güzeldir...
Back To Top