Bireylerin ve toplulukların, daha üretken olabilmek için, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmanın fayda ve gerekliğinin farkında ve bilincinde olmalarını sağlamaktır. Bireyleri ve toplulukları bilgi ve iletişim teknolojilerini kendi yararları için kullanmaya cesaretlendirmektir.

Paylaşmak güzeldir...
img

15.yy’dan sonra basılı materyallerin ortaya çıkışıyla öğrenim tamamen değişti. Şimdi ise dünyanın en büyük kütüphaneleri ve arşivlerinin içeriğine neredeyse sonsuz erişim imkanı sağlayan, bilgi üretimini radikal bir biçimde demokratikleştirecek ve bizi makineleri hedef kitlemizin bir parçası olarak düşünmeye zorlayacak başka bir değişimin ortasındayız.

William J. Turkel - internet müdürü