Loading....

Rehber

Bu rehber, çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerinin, kendi çalışma alanlarını ve buradaki sorunları tanımlarken ve bu sorunlara çözüm ararken, cinsiyet eşitliği perspektifini de kullanabilmeleri için hazırlandı. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları büyük bir çeşitlilik gösteriyor, elbette bu kuruluşların hatırı sayılır bir kısmını da kadın örgütleri oluşturuyor. Dolayısıyla, cinsiyet eşitliğinin kadın örgütlerinin sorunu olduğu düşünülebilir. Ancak cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizlik, yalnızca kadınların ve kadın örgütlerinin değil, bütün toplumun sorunudur. Aynı zamanda, hiçbir toplumsal sorun yoktur ki, cinsiyeti hesaba katmadan doğru biçimde tanımlanabilsin.

scds
Back To Top