Dijital Erişim Sizin Hakkınız!

Dijital teknolojiler modern toplumun dokusuna işlemiştir ve onun etkin kullanımının getireceği yararlardan toplumun her bireyi faydalanabilmelidir. Bireylerin ve toplulukların dijital yetkinliklerini arttırmak, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirme potansiyellerini de arttırmaktır. Düşüncelerimizi konuşmaya değer buluyorsanız bizimle iletişime geçin.

Neye inanıyoruz?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, bireylerin ve toplulukların hayatını olumlu yönde değiştirebilme gücüne inanıyoruz.

dijital kapsama

Dijital kapsama ile daha iyi bir sosyal ve sivil katılım, daha kaliteli bir yaşam ve daha yüksek bir eğitimsel başarı arasında önemli ve doğrudan bir ilişki vardır. Dijital kapsama ayrıca iş gücüne katılım konusundaki yetkinliği arttırmakta ve ekonomik gelişim fırsatlarından daha fazla yararlanmayı sağlamaktadır.

dijital yetkinlik

Dijital olarak yetkin olmak, birey, topluluk ve organizasyonların amaçlarını gerçekleştirmelerine, operasyonel işlemlerini iyileştirmelerine, bürokrasi ve idari işleri azaltmalarına, bilgi yönetimlerini artırmalarına ve diğer birey, topluluk ve organizasyonları daha iyi desteklemelerine yardımcı olur.

dijital güçlenme

Birey ve organizasyonlara bilgisayar ve internet erişimi ile bu araçları etkin şekilde kullanmaları için gereken becerileri sağlamak önemli bir ilk adım olsa da, toplulukları bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma kapasitelerini arttırmanın anahtarı, teknolojik yetersizliklerin üstesinden gelmenin önemini tüm bir toplumun anlamasını sağlamaktır.

GÖREVİMİZ

Bilgi ve iletişim tenolojilerinin hayatın her alanında kullanılması ile nitelikli içerik üretim ve dağıtım ağını geliştirmektir. İçerik herhangi bir bilgi iletişimi teknolojisinin kullanımının en temel bileşenini oluşturur. Teknoloji geliştikçe nitelikli içerik de gelişecektir; uzun vadede ve nihayetinde asıl önemli olan da budur.

img

15.yy’dan sonra basılı materyallerin ortaya çıkışıyla öğrenim tamamen değişti. Şimdi ise dünyanın en büyük kütüphaneleri ve arşivlerinin içeriğine neredeyse sonsuz erişim imkanı sağlayan, bilgi üretimini radikal bir biçimde demokratikleştirecek ve bizi makineleri hedef kitlemizin bir parçası olarak düşünmeye zorlayacak başka bir değişimin ortasındayız.

William J. Turkel - internet müdürü

Bizden Haberler

Rehber

Bu rehber, çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerinin, kendi çalışma alanlarını ve buradaki sorunları tanımlarken ve bu sorunlara çözüm ararken, cinsiyet eşitliği perspektifini de kullanabilmeleri için hazırlandı. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları büyük bir çeşitlilik gösteriyor, elbette bu kuruluşların hatırı sayılır bir kısmını da kadın örgütleri oluşturuyor. Dolayısıyla, cinsiyet eşitliğinin kadın örgütlerinin sorunu olduğu düşünülebilir. Ancak cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizlik, yalnızca kadınların ve kadın örgütlerinin değil, bütün toplumun sorunudur. Aynı zamanda, hiçbir toplumsal sorun yoktur ki, cinsiyeti hesaba katmadan doğru biçimde tanımlanabilsin.

scds

Örnek İçerik

Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini tanıtmak, nefret söylemine karşı olan duyarlılığı pekiştirmek, kültürlerarası diyalogu arttırmak hedefiyle Rum Vakıfları Derneği (RUMVADER) tarafından “Yan Yana” projesi kapsamında İstanbul, İzmir, İmroz ve Mardin Sofrası başlığıyla 4 belgesel çekildi.

Daha fazlasını oku

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!