Loading....

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin olumlu etkisini,

ona en çok ihtiyaç duyanların yaşamlarında en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz.

NE YAPIYORUZ?

İnsanların hiçbir engel ve engellemeyle karşılaşmadan bilgiye eşit olarak ulaştığı ve bu bilgiyi dijital iletişim teknolojileri yoluyla bireysel ve toplumsal zenginliğe dönüştürebildiği bir toplum hayal ediyoruz. Bu topluma ulaşmak için, dijital kapsama ve dijital yetkinliği arttıracak dijital güçlendirme çalışmalarıyla, insanların, sosyal ve ekonomik alanda güçlenmelerine yardımcı olmak için bir araya geldik. Aramızda dijital iletişim ve bilişim uzmanları, eğitimciler, sosyal girişimciler, medya profesyonelleri, öğrenciler, sivil toplum ve kamu çalışanları var.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Dijital Gelişim (IT4DEV)

Dijital gelişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT), sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi sağlamak için özellikle dezavantajlı kesimlerin güçlendirilmesine yönelik olarak kullanılmasını ifade eder.

Dijital Kapsama

Dijital kapsama, gelir, yaş, cinsiyet, iş durumu ya da yetkinlik düzeyinden bağımsız olarak her bireyin, topluma etkin katılımı için destek sağlayacak teknoloji altyapısına, dijital araç ve aygıtlara ulaşmasıdır. 

Dijital Yetkinlik

Dijital yetkinlik, birey, topluluk ve organizasyonların, bilgi iletişim teknolojileriyle bütünleşme kapasitesi ve toplumun nihai fayda sağlaması adına yaptığı çalışmaların etkinliğini ve verimini artırmasıdır.

Dijital Güçlendirme

Dijital kapsamanın ve dijital yetkinliğin gerekliliğini ve faydalarını ortaya koyma ve  savunma yoluyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminin başta karar vericiler olmak üzere tüm bireylerler tarafından anlaşılması için çalışmalar yapmaktır.

Dijital Okuryazarlık

Dijital okur-yazarlık kavramı, internete bağlı dijital cihazları güvenli bir şekilde kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi analiz etme, üretme ve paylaşma yetkinliklerini,  bireysel ve toplumsal fayda yönünde kullanma becerileri ile birlikte ele alır.

Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme, bir işi, süreci, ürünü ya da hizmeti dijital araçlar kullanarak verimli hâle getirmektir. Dijital dönüşüm ise dijitalleşmenin getirdiği kültürel süreçlere ayak uydurmak ve dijitalleşmenin olumlu sonuçlarını ortaya çıkarmaktır. 

İNTERNET ve TÜRKİYE

Türkiye nüfusunun %70’i interneti yoğun olarak kullanıyor.  İnternet kullanıcıları günün ortalama 7 saatini internette geçiriyor. Ancak interneti güvenli ve faydalı kullanabilmek için gerekli olan dijital okuryazarlık düzeyi Türkiye’de oldukça düşük. Kullanıcıların %25’inin dijital okuryazar olduğunu söyleyebiliyoruz. Aradaki bu uçurumun Türkiye’ye ekonomik, sosyal ve kültürel maliyeti oldukça yüksek.

 

Türkiye’de internet kullanıcılarının dijital okuryazarlık oranı

dijital okuryazar 28%

SON YAZILAR

Daha iyi bir dijital toplumda yaşamak ister misiniz?

Toplumumuzun dijital gücünü arttırmak için çalışmalarmıza destek olun.

Back To Top